"Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym."
Jan Paweł II, Watykan 5.XII.2001 r.
 
Studenckiego Centrum Wolontariatu
WINNICA

jest zorganizowaną formą wolontariatu edukacyjnego młodzieży, działającego w ramach Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu.

Jego utworzenie stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu zadania przez
Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Czym jest wolontariat?

Wolontariat jest dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracą na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza więzi rodzinne, koleżeńskie,przyjacielskie.
  Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu
ul. Kunegundy 12a,
tel. 018 443 49 29 www.kana.nowysacz.pl
email: kana.nowysacz@neostrada.pl
 
             
  "Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał."
Jan Paweł II, Watykan 5.XII.2001 r.
 
Głównym celem
Centrum Studenckiego Wolontariatu WINNICA
jest POMOC EDUKACYJNA


 • Pomoc w WINNICY działać będzie na zasadzie synergii:
  Centrum KANA - Studenci - Młodzież szkolna


 • Centrum KANA pomaga studentom: nabyć doświadczenie, odbyć praktyki, rozwijać umiejętności, służyć innym itp.


 • Studenci wolontariusze pomagają potrzebującym uczniom w nauce, m. in. języków obcych, matematyki, fizyki itp.


 • Centrum Kana tworzy bazę potrzebujących pomocy edukacyjnej i rekomenduje wolontariuszy
  niosących tę pomoc.
 •  
  WINNICA
  przy Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA
  w Nowym Sączu,
  ul. Kunegundy 12a,
  tel. 018 443 49 29,
  www.winnica.kana.nowysacz.pl
  winnica.kana.nowysacz@neostrada.pl
   
               
    "Działając w wolontariacie, chrześcijanin staje się świadom tej Boskiej miłości, głosi ją i poprzez gesty odważnie i profetycznie ją uwidacznia."
  Jan Paweł II, Watykan 5.XII.2001 r.
   
  Jak założymy WINNICĘ?

 • Poprzez działania promocyjne na terenie sądeckich uczelni, wiosną i jesienią 2009 r., zaprosimy do WINNICY ok. 20 studentów studiów dziennych i zaocznych.


 • Na specjalnych szkoleniach przygotujemy ich do wolontariatu edukacyjnego.


 • Stworzymy warunki do odbywania praktyk, m.in. w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania środków na realizację zadań na rzecz dobra wspólnego.


 • Przeprowadzimy promocję wolontariatu edukacyjnego w szkołach podstawowych i ponad podstawowych.


 • Utworzymy bazy: uczniów potrzebujących pomocy edukacyjnej oraz studentów - wolontariuszy, uprawnionych do jej udzielenia.

 • Zorganizujemy konferencję promującą idee wolontariatu pn. Różne oblicza wolontariatu,
  która zainauguruje pracę w WINNICY


 • WINNICA rozpocznie działalność w październiku 2009r. i w takim kształcie będzie realizować swoje
  zadania przez rok szkolny 2009/2010.
 •  
  ZGŁOSZENIA:
  etap wiosenny
  do 12 czerwca 2009 r.
  etap jesienny
  do 12 października 2009 r.
  szczegóły:

  www.winnica.kana.nowysacz.pl
  email: winnica.kana.nowysacz@neostrada.pl
   
               
    "Wolontariat w każdym przypadku powinien być

  SZKOŁĄ ŻYCIA,

  zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie.
  Jan Paweł II, Watykan 5.XII.2001 r.
    Miły Studencie! Zapraszamy Cię!

  Wstąp do WINNICY i zostań wolontariuszem w SZKOLE ŻYCIA, w której czekać będzie na Ciebie praca:

 • na półkoloniach letnich i zimowych,
 • na korepetycjach domowych i w Kanie,
 • na ciekawych warsztatach,
 • przy pisaniu wniosków grantowych,
 • w zespołach projektowych itp.
 • będziesz mógł realizować swoje pomysły pod naszym nadzorem,
 • będziesz rozwijał swoją osobowość.


 • Kiedyś, po latach, gdy będziesz smakował winogrona wspomnisz mile swój wolontariat w WINNICY, w której dzięki Twojej pracy, zbiorów dobrych owoców mógł być coraz większy.
    Laureat Konkursu
  PRO PUBLICO BONO
  w 2006 r., za dzieło
  Pomoc edukacyjna w sądeckiej
  Kanie
   
               
    "Nie wystarczy zaradzić potrzebom kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, należy jednocześnie zaspokoić pragnienie jego wartości i głębokich odpowiedzi. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się ofiaruje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela."
  Jan Paweł II, Watykan 5.XII.2001 r.
    Jeśli już podjąłeś tę mądrą i dobrą decyzje:

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kana.nowysacz.pl lub w sekretariacie Centrum Kana;
 • wyślij go lub doręcz wraz z CV do Centrum;
 • zarezerwuj sobie czas na szkolenie ustalone w harmonogramie (13-14 czerwiec 2009 r.);
 • przygotuj się duchowo i merytorycznie do niesienia pomocy edukacyjnej potrzebującym uczniom;
 • uzgodnij program i czas swojej praktyki;
 • zawrzyj umowę wolontariacką z kierownictwem Centrum Kana;
 • z niepokojem twórczym oczekuj pierwszych i dalszych zajęć oraz satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i własnego rozwoju.
 •